Zpráva o chybě
Omlouváme se, ale při při běhu aplikace došlo k neočekávané chybě.
Pokračovat v práci můžete pomocí příkazů "zpět" nebo "opakovat" ve Vašem prohlížeči.
Předtím nám můžete být nápomocni v odstranění problému tím, že vyplníte Váš vlastní komentář k nastalé chybě a odešlete ho tlačítkem ODESLAT INFORMACI O CHYBĚ.
Popis chyby
Neošetřená výjimka.
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server nemohl zpracovat požadavek. ---> System.Exception: Nepovedlo se pripojit k databazi. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Při vytváření připojení k serveru SQL Server došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je SQL Server nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Nelze otevřít připojení k serveru SQL Server.) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Systém nemůže nalézt uvedený soubor --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku --- v System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 40282 --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku --- v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 40284 v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetDragAndDropControls(String login, String password, String containerID) v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 37746 --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku ---
System.Web.Services.Protocols.SoapException: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server nemohl zpracovat požadavek. ---> System.Exception: Nepovedlo se pripojit k databazi. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Při vytváření připojení k serveru SQL Server došlo k chybě související se sítí nebo s instancí. Server nebyl nalezen nebo nebyl přístupný. Ověřte, zda je název instance správný a zda je SQL Server nakofigurován, aby povoloval vzdálená připojení. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Nelze otevřít připojení k serveru SQL Server.) ---> System.ComponentModel.Win32Exception: Systém nemůže nalézt uvedený soubor --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku --- v System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection) v System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry) v System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open() v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 40282 --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku --- v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.OpenDatabase() v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 40284 v CodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetDragAndDropControls(String login, String password, String containerID) v d:\Projects\Služby\CodomaStoreLocal\CodomaStoreLocal.asmx.vb:řádek 37746 --- Konec trasování zásobníku pro vnitřní výjimku --- v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) v System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) v Data.WebServiceCodomaStoreLocal.CodomaStoreLocal.GetDragAndDropControls(String login, String password, String containerID) v Data.DBCalls.DragAndDropCalls.GetDragAndDropControlsForContainer(String containerID, Cache cache, String vznik) v AppCode.ControlUtils.DragAndDropControlUtils.GetDragAndDropControls(Page page, String containerID, Boolean admin, Cache cache) v Booking.MasterPages.MasterDefault.InitDragAndDrop() v Booking.MasterPages.MasterDefault.Page_Load(Object sender, EventArgs e) v System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Control.LoadRecursive() v System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Váš komentář doplňte prosím zde (důležité je upřesnění, jak k chybě došlo; není třeba do komentáře vkládat již zobrazené informace technického charakteru):