Česká republika - - Jižní Čechy

Kraj po staletí spravovaný lidmi v souladu s nároky přírody, svou krásou překvapí každého návštěvníka. Kdo přijede za historickými památkami, pochopí, jak osvícené a bohaté musely být šlechtické rody a jak vynikající umělci a řemeslníci zde žili. Zanechali zde totiž budoucím generacím nespočet kulturně historických památek jako doklad bohaté a mnohotvárné historie - starobylá města, plná života a kultury, majestátní gotické kostely, zasněné renesanční zámky, kláštery, památky lidového stavitelství, zajímavé technické stavby včetně důmyslných rybničních systémů.

Jižní Čechy mají však díky absenci velkých průmyslových podniků i vysokou krajinnou hodnotu. Jejím důkazem je množství vyhlášených chráněných území. Jižní Čechy jsou krajem nesčetných rybníků, borových lesů i rozsáhlých rašelinišť, oživeným siluetami měst i venkovských kostelů, které skvěle harmonují s bělostnými blatskými statky. To je obraz typické jihočeské krajiny v okolí Českých Budějovic, Třeboně či Veselí nad Lužnicí. Jižní Čechy jsou však i drsná horská krajina majestátní Šumavy, Novohradských hor a Blanského lesa. Bezpočet krás skrývá však i kraj jihovýchodně od Jindřichova Hradce – díky málo narušené přírodě, hojným volně roztroušeným žulovým blokům, vysokým vrchům i velkým rybníkům bývá právem nazýván Českou Kanadou.

Na severu je region ohraničen malebným Píseckem v povodí řek Vltavy a Otavy a Táborskem, které je známé zejména díky svému husitskému období. Současné hranice mezi jižními Čechami, Rakouskem a Německem rozdělují krajinu, jejíž historie byla mnohdy svázána s jedním šlechtickým rodem a se stejnými mocenskými zájmy. Poloha kraje předurčuje i jeho kulturní bohatství – kulturní vlivy drsného germánského a anglosaského severu se zde střetávaly s vytříbeným uměním italských renesančních mistrů. Města však nejsou jakýmisi historickými skanzeny, ale naopak – tepe v nich každodenní život v neopakovatelné atmosféře. Zastavte se, zůstaňte déle, přijeďte opět..

ČESKÁ KANADA – jihovýchodní cíp Jihočeského kraje na hranicích Čech, Moravy a Rakouska. Obdivujte s námi um našich předků, kteří vybudovali romantickou úzkorozchodnou železnici vedoucí z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Na vlastní oči uvidíte malé lokomotivy a vagóny, připomínající spíše hračky než dopravní prostředky, zkušení železničáři Vám ukáží, jak se o ně starají a šikovné ruce strojvedoucích Vás vyvezou na výlet skrze dechberoucí přírodu. Při této příležitosti uvidíte, jak se úzkokolejka vine mezi lesy, lukami, poli, vesnickými chalupami a malebnými nádražíčky. Navštívíme také muzeum aut – veteránů, nezapomeneme se podívat na nejsevernější bod Rakouska a nevynecháme ani Kámen republiky. Navštívíme také romantický pohádkový zájem Červená Lhota, projdeme si Jindřichův Hradec….

Zdroj: www.jiznicechy.cz