Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Holandsko - - Poznávací Holandsko

Program zájezdu:

1. den: odjezd z ČR v dopoledních hodinách (z Brna v cca 15:00 hod.), noční přejezd přes Německo do Holandska.

2.den: prohlídka skanzenu ZAANSE SCHANS s větrnými mlýny, ukázka výroby dřeváků a sýrů, návštěva květinového parku KEUKENHOFU a přilehlého městečka Lise s trhy. V odpoledních hodinách úchvatná přehlídka alegorických vozů s výzdobou z jarních květin,  v podvečer  odjezd na ubytování do hotelu .

3.den: odjezd do HAAGU,prohlídka historického centra města, poté návštěva městečka miniatur s možností interaktivního vyžití Madurudam. Odpoledne návštěva přímořských lázní  Scheveningen a města Delft s tradičními domy s vysokými štíty, vodními kanály, renesančními stavbami, s hrobky významných osobností a překrásnou delfskou keramikou.Při návratu na ubytování zastávka v Harlemu s prohlídkou alegorických , květinami nazdobených vozů.

4.den: návštěva největší květinové aukce v ALLSMEERU, poté návštěva NAARDENU,místa věčného odpočinku učitele národů J.A.Komentského.V odpoledních hodinách návštěva korunovačního města Nizozemska ASMTERDAMU s prohlídkou města, možnosti fakultativní projížďky lodí po grachtech-amsterdamských kanálech, náměstí Dam, největší bleší trh v Evropě, možnost návštěvy některého z 52 muzeí, čtvrti „Červených luceren“ atd. Ve večerních hodinách odjezd přes Německo do ČR.

5.den: návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autokarem, 2 x ubytování ve 2 a 3 lůžkových pokojích hotelu, 2x snídani, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb., služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy a fakultativní výlety a služby, kompletní pojištění včetně léčebných výloh a storna 40,-Kč/os./den, příplatek za jednolůžkový pokoj

+ 2.990,- Kč

Doporučené kapesné: cca 60,- Euro