Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

  • Ubytování
  • Termíny a ceny
  • Popis hotelu
  • Recenze
  • Nabídka výletů

Ubytování a rozmístění osob

Pokoj 1
Izrael a Palestina_dvoulůžkový pokoj
dvoulůžkový pokoj

1/2_P

Možné obsazení: 1/0, 2/0,
dospělý/dítě
Dostupná doprava: Letecká doprava
změnit Počet dospělých 2 Počet dětí 0
Pokoj 2
Izrael a Palestina_třílůžkový pokoj
třílůžkový pokoj

1/3_P

Možné obsazení: 1/0, 2/0, 3/0,
dospělý/dítě
Dostupná doprava: Letecká doprava
změnit Počet dospělých 2 Počet dětí 0

Termíny a ceny

Popis hotelu

Popis:

Velký okruh s kvalitním českým průvodcem a ubytování v ubytovacích zařízeních kat.*** s polopenzí a všemi vstupy v ceně! Odlety z PRAHY i VÍDNĚ !

Úvod:

Tel Aviv - Jaffa - Caesarea Přímořská - Haifa - Akko - Galilejské jezero - Kafarnaum - Hora Blahoslavení - Nazaret - Safed  - Jericho - Judská poušť - Olivová hora - Getsemanská zahrada - Betlém - Jeruzalém - Massada + koupání v Mrtvém moři a mnoho dalšího...

1. den:

odlet z Prahy do Tel Avivu těsně před půlnocí nebo kolem poledne z Vídně. Klienti letící z Vídně budou transferování po příletu do hotelu, večeře, nocleh, klienti letící z Prahy přiletí až následující den ráno.

2. den:

přílet klientů z Prahy do Tel Avivu, kde nás bude čekat naše akreditovaná česká průvodkyně nebo průvodce. Přivítání se Svatou zemí transfer do hotelu, snídaně (zde se připojí klienti, kteří přiletěli den předem z Vídně), po dobré snídani započne naše dnešní putování na pobřeží Středozemního moře prohlídkou starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme hipodrom, římské divadlo a velmi působivý krátký film. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuk (tradiční tržiště) a další místa. Večeře a nocleh v oblasti Galileje.

3. den:

posilněni snídaní se vydáme na odpočinkovou, romantickou plavbu po Galilejském jezeře, poté nás cesta zavede do Kafarnaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cestou do Nazaretu si budeme povídat o Izraelské přítomnosti, způsobu denního života i o historii této fantastické země. Odpoledne procházka po Nazaretu s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami plnými galerií místních umělců a navštívíme místní synagogu, kde si povíme o židovských zvycích a tradicích a učení Kabala. Večer se přesuneme do hotelu, kde povečeříme.

4. den:

Po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha – nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma.  Dle časových možností  zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme se v Betlémě, kde také povečeříme.

5. den:

Po vydatném odpočinku a snídani budeme dnes objevovat ta nejkrásnější místa Svaté Země – Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivové hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhnem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a  výborným jídlem...) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny… Vrátíme se do hotelu v Betlémě na večeři a nocleh.

6. den:

Po snídani budeme pokračovat v prohlídce hlavního města Izraele. Průvodkyně nás zavede do Židovské čtvrti s těmi nejžádanějšími památkami – Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Večer se vrátíme do našeho hotelu k večeři a noclehu.

7. den:

Po snídani nás bude čekat cesta k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás pohodlně vyveze lanovka (v ceně programu). Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře. Večer se přesuneme zpět do hotelu poslední večeři a noclehu tohoto nezapomenutelného zájezdu.

8. den:

po snídani prohlídka města Tel Aviv a jeho historické čtvrti - městečka Jaffo. V Tel Avivu se projdeme po nábřeží podél pláží středozemního moře, prohlédneme při okružní jízdě také nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturu ve stylu Bauhaus (UNESCO), kterou je Tel Aviv proslaven. V městečku Jaffo, které je jedním z nejstarších přístavních města na světě se rozloučíme s Izraelí a klienti letící do Vídně odletí odpoledne do Vídně, klienti letící do Prahy se ubytují v hotelu, povečeří

9. den:

klienti letící z Prahy pojedou kolem druhé ráno na letiště, odlet v ranních hodinách do Prahy

Poznámka:

Příplatky: příplatek za jednolůžkový pokoj:  10.990,- Kč, změna ubytování v Betlémě na hotel kat. 4**** + 1.490,- Kč/pobyt, změna z ubytování z Betléma na hotel v Jeruzalémě na vyžádání

Poznámka: sled jednotlivých dnů a program navštívených památek může být upraven (pozměněn) dle aktuální situace, počasí apod. Program Tel Aviv-Jaffo se uskuteční první anebo poslední den zájezdu, dle letového řádu.

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – Praha nebo Vídeň – Tel Aviv - Vídeň  včetně odbaveného zavazadla 23 kg (Praha) / 20 kg (Vídeň) a příručního zavazadla, přepravu klimatizovanými minibusy/autobusy, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích kvalitních ubytovacích zařízeních kat. 3*** s polopenzí (6-7 x snídaně- 6-7 x večeře dle letového řádu), vstupy do všech navštívených objektů (uvedených v programu), plavbu lodí po Galilejském jezeře, výjezd lanovkou na Massadu, veškeré místní taxy a poplatky, služby zkušeného česky mluvícího průvodce po celý okruh v Izraeli, pojištění CK ve smyslu zákona 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje:

komplexní cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění storna a připojištění COVID + 123,- Kč/den, vstupné na pláž u Mrtvého moře, nápoje u večeří, spropitné řidičům a průvodcům (platí se na místě hotově)

Poznámka:

Odlety z Vídně jsou vždy na zpětné potvrzení dostupnosti letenek.

Poznámka:

Při vstupu na území Státu Izrael a Palestinská autonomní území musíte mít strojově čitelný cestovní pas platný minimálně šest měsíců v den předpokládaného opuštění Státu Izrael.

Uživatelské recenze

Fakultativní výlety