Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Slovensko - Belianské Tatry
Belianské Tatry tvoří souvislý 14km dlouhý vápencový hřeben . Mají odlišný geologický podklad ( vápence a dolomity ) jako Vysoké Tatry a tím i odlišný celkový vzhled a tvar. V Belianských Tatrách jsou vyvinuty krasové útvary - jeskyně, propasti , soutěsky . Široké sedlo ( 1825m ) rozděluje Belianské Tatry na dvě části . Pro západní část jsou typické výrazné vrcholy Muráň ( 1889m ) , Havran ( 2151m ) a Ždiarská vidla ( 2141m ) . Východní část je charakteristická mírně zvlněným hřebenem s nejvyšším vrchem Hloupý ( 2061m ) .

Jediná veřejnosti přístupná jeskyně v Tatrách je Belianská jeskyně . Nachází na severním svahu Kobylího vrchu ( 1108m ) u osady Tatranská Kotlina ( 760m ) .

Belianské Tatry jsou přísně chráněná rezervace pod správou TANAPu a přístup je přísně omezen. Turisticky jsou přístupné pouze sezónně otevřená Monkova dolina, Dolina Sedmi pramenů , Zadní Měďodoly .

Pro Belianské Tatry jsou typické zásadité půdy na vápencovém podkladu. Zásaditý typ půdy ovlivňuje výskyt typického rostlinstva jako jsou jedle, buky a javory . V porovnání s Vysokými Tatrami je tu mnohem větší výskyt listnatých stromů . Na jižních svazích jsou rozšířené hřebíček, vstavače , ostronosý a také pro Belianské Tatry typický plesnivec alpínský ( Leontopodium alpinum ) .