Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Olympská riviéra

THESSALONIKI, ATHOS, WATERLAND, KLÁŠTERY METEORA, SKIATHOS, ŘECKÝ VEČER, OLYMP, ATHÉNY ..

THESSALONIKI – druhé největší řecké město s množstvím byzantských památek na pobřeží Termajského zálivu. Prohlídka začíná na vyhlídce u hradu Eptapirgio (Sedm věží) odkud je nádherný pohled na celé Thessaloniki (Soluň), Thermajský záliv a přístav, poté následuje prohlídka největší řecké pětilodní baziliky Agios Dimitrios a katakomb s pozůstatky římských lázní, které se pod bazilikou nacházejí. Cestou „Bílé veži“, která je dominantou města klienti prohlédnou rotundu a Vítězný oblouk císaře Galeria. Procházka městem končí na hlavním náměstí Aristotela, odkud je již jen pár kroků k velkému orientálnímu bazaru, tržišti plnému barev, vůní, zvuků vyzývajících k levným nákupům. Výlet je vhodnou kombinací poznávání památek a nákupů.
Cena: 15 €, 10 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

ATHOS – celodenní lodní výlet k mnišské samosprávné republiky Athos ležící na stejnojmenném poloostrově Chalkidik. Autokar dopraví klienty do přístavu Ormos Panagias, odkud vyplouvají velké výletní lodě k jižnímu cípu poloostrova Athos pod „Svatou horu“ Agion Oros. Loď poté pluje podél pobřeží tak, aby pasažéři mohli shlédnout 8 překrásných klášterů, 2 mnišské osady (skity), přístav Dafni a úžasnou panenskou přírodu Atoského pobřeží. Po poledni loď zakotví v přístavu Ouranopolis na cca 90-ti minutovou přestávku na oběd. Koupání a prohlídku městečka.
Cena: 35 €, 30 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

WATERLAND – celodenní výlet do největšího řeckého vodního parku Waterland s řadou tobogánů, bazénů a vodních atrakcí pro milovníky vodních radovánek každého věku.
Cena: 30 €, 25 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

KLÁŠTERY METEORA – celodenní výlet za fascinujícími kláštery vystavěnými na vrcholcích skalnatých „věží“ v srdci Thessálie. Cestou klienti prohlédnout Olympskou riviéru, národní park v údolí Thembi s kapličkou vytesanou ve skále nad bájnou řekou Pinios, město Larissa, Trikala a Kalambaka. Zastávka v manufaktuře na výrobu tradičních pravoslavných ikon a obchodu s tradičními suvenýry. Možnost prohlídky dvou klášterů (interiéry).
Cena: 25 €, 20 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

ŘECKÝ VEČER – představení řeckého tanečního souboru v krojích, živá hudba, večeře a neomezená konzumace místního dobrého vína. Skvělá zábava, při které se naučíte základní řecké tance, poznáte kulturu a ochutnáte dobré víno a jídlo.
Cena: 20 €, 15 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

SKIATHOS (pouze Olympská riviéra) – celodenní výlet, autobusem na jih Olympské riviéry do přístavu Volos, odtud odjezd výletní lodí k nejednomu z nejkrásnějších ostrovů – ostrov Skiathos, návštěva hlavního města ostrova spojená s prohlídkou a nakupováním, koupání na nejkrásnější pláži Kukunaris Beach
Cena: 35 €, 30 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

PIRÁTSKÁ PLAVBA S PIKNIKEM (pouze Olympská riviéra)
Cena: 20 €, 17 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

OLYMP (pouze Olympská riviéra) – výlet pořádaný z letovisek na Olympské riviéře do podhůří bájného Olympu. Návštěva archeologického naleziště a muzea v Dionu. Výjezd do národního parku Olymp k chatě Stavros s nádhernou vyhlídkou na celé pobřeží, další program dle možností… Výlet ocení především milovníci přírody a antických památek.
Cena: 20 €, 15 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma

ATHÉNY (pouze Olympská riviéra) – celodenní výlet autokarem do hlavního města Athén, celodenní prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností tohoto antického města s průvodcem, okružní jízda městem, osobní volno na prohlídku dalších pamětihodností a nákupy.
Cena: 45 €, 35 € dítě 6-12 let, dítě do 6-ti let zdarma